Björn Kleist, Grundare
Gnisvärdsvägen 49, 622 65 Gotlands Tofta
Tel nr arbete: 0498-27 10 44
Tel nr mobil: 070-329 69 59
E-postadress: bjorn.kleist@theolit.se

Regina Hermelin, VD
E-postadress: reginahermelin@gmail.com


Gabriel Hermelin, Styrelseledamot
E-postadress: gabriel.hermelin@gmail.com